ارسال مقالات براساس قالب‌های کنگره

نویسندگان محترم، خواهشمندیم توجه فرماييد كه چکیده مقالات حتماً باید براساس الگوی چکیده مقالات (فارسی - انگلیسی) تنظيم و ارسال شود.

دبیرخانه یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران

این دوره از کنگره بین‌المللی عمران با همت و مسئولیت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

اطلاعات تماس با دبیرخانه

آدرس:

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی عمران

تلفن:

۶۶۴۸۵۳۰۷ (۰۲۱)

نمابر:

۶۶۴۰۳۸۰۸ (۰۲۱)

رایانامه:

info@11icce.ir